• icon

    Leczenie kanałowe
  • icon

    Diagnostyka

Leczenie kanałowe jest konieczne w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia miazgi (nerwu zęba). Polega na dokładnym oczyszczeniu kanału korzeniowego, a następnie jego wypełnieniu. W celu prawidłowego leczenia wykonywany jest elektroniczny pomiar długości kanału przy użyciu endometru (gabinet dysponuje najnowszej generacji urządzeniami do pomiaru i opracowania kanału) oraz pełna diagnostyka radiologiczna. W trakcie leczenia endodontycznego wykorzystujemy również mikroskop, który jest szczególnie przydatny w przypadkach, gdy budowa anatomiczna zęba utrudnia znalezienie kanałów, kanały są bardzo wąskie lub atypowe.

Chcąc zapewnić najwyższy poziom diagnostyki nasz gabinet wyposażony jest w pracownię rentgenowską z punktowym aparatem RTG i systemem radiowizjografii firmy Kodak. Nowoczesne oprogramowanie komputerowe pozwala na precyzyjną analizę zdjęcia, które pojawia się na ekranie komputera bezpośrednio po jego wykonaniu. Jakość zdjęć wykonywanych cyfrowo jest diametralnie większa od tradycyjnych zdjęć na kliszach, a dawka promieniowania bardzo zredukowana. Zdjęcie może zostać nagrane na płycie CD lub przekazane pacjentowi drogą elektroniczną. Zdjęcia cyfrowe nie tracą na jakości w miarę upływu czasu, jak klisze RTG, a oprogramowanie pozwala na długoletnią ewidencję, przechowywanie zdjęć i dokumentowanie przebiegu leczenia. Przegląd z użyciem kamery wewnątrzustnej umożliwia pacjentowi zobaczenie stanu swojego uzębienia w dużym powiększeniu na monitorze. Kamera daje również duże możliwości diagnostyczne u małych dzieci, które nie zawsze pozwolą na tradycyjne badanie stomatologiczne, natomiast badanie z użyciem kamery traktują jako zabawę. Leczenie w naszym gabinecie jest prowadzone z wykorzystaniem lup i mikroskopu. Praca w powiększeniu pozwala na precyzyjną diagnostykę i leczenie.

 

Leczenie kanałowe jest konieczne w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia miazgi (nerwu zęba). Polega na dokładnym oczyszczeniu kanału korzeniowego, a następnie jego wypełnieniu. W celu prawidłowego leczenia wykonywany jest elektroniczny pomiar długości kanału przy użyciu endometru (gabinet dysponuje najnowszej generacji urządzeniami do pomiaru i opracowania kanału) oraz pełna diagnostyka radiologiczna. W trakcie leczenia endodontycznego wykorzystujemy również mikroskop, który jest szczególnie przydatny w przypadkach, gdy budowa anatomiczna zęba utrudnia znalezienie kanałów, kanały są bardzo wąskie lub atypowe.