Leczenie kanałowe jest konieczne w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia miazgi (nerwu zęba). Polega na dokładnym oczyszczeniu kanału korzeniowego, a następnie jego wypełnieniu. W celu prawidłowego leczenia wykonywany jest elektroniczny pomiar długości kanału przy użyciu endometru (gabinet dysponuje najnowszej generacji urządzeniami do pomiaru i opracowania kanału) oraz pełna diagnostyka radiologiczna. W trakcie leczenia endodontycznego wykorzystujemy również mikroskop, który jest szczególnie przydatny w przypadkach, gdy budowa anatomiczna zęba utrudnia znalezienie kanałów, kanały są bardzo wąskie lub atypowe.