"Moja zasada pracy to minimalna ingerencja połączona z uzyskaniem maksymalnego efektu estetycznego. W przypadku wyboru bezpośredniej metody leczenia można całkowicie wykluczyć konieczność preparacji tkanek zęba, a cały zabieg uczynić całkowicie odwracalnym, co daje w przyszłości nieograniczone możliwości wykonania innych prac. Pojawienie się kompozytów o szerokim spektrum zastosowań oraz wykorzystanie warstwowych metod odbudowy szkliwa i zębiny pozwala na wykonanie estetycznych prac bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. W związku z możliwością wykonania szerokiej gamy rekonstrukcji bezpośrednich dochodzi do zatarcia granicy pomiędzy leczeniem protetycznym a leczeniem zachowawczym. Nieinwazyjność i odwracalność jest najistotniejsza dla młodych pacjentów, którzy zgłaszają się w celu korekty kosmetycznej uzębienia oraz dla pacjentów, którzy nie chcą szlifować własnych zębów."

lek. stom. Halina Świerkosz

ZAMKNIĘCIE PRZESTRZENI MIĘDZYZĘBOWYCHLICÓWKI

BEZINWAZYJNE MOSTY NA WŁÓKNIE SZKLANYM