1333991

lek. stom. Halina Świerkosz

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej

 

 • 2004 - Laureatka ogólnopolskiego KONKURSU na NAJLEPSZĄ PRACĘ ESTETYCZNĄ organizowanego przez e-DENTICO

 • 2005 - AS STOMATOLOGII - artykuł "Stomatologia kosmetyczna - minimum ingerencji, maksimum efektu"

 • 2005 - CEDE Środkowoeuropejska wystawa stomatologiczna - wykłady dla lekarzy
 • 2006 - KRAKDENT Targi stomatologiczne - wykłady dla lekarzy

 • 2006 - DYPLOM LEKARZA ESTETY

 • 2006 - CEDE Środkowoeuropejska wystawa stomatologiczna - wykłady dla lekarzy

 • 2006 - PRASA, Nowiny Raciborskie 39, "Stomatologia kosmetyczna"

 • 2007 - KRAKDENT Targi stomatologiczne - wykłady dla lekarzy

 • 2007 - CEDE Środkowoeuropejska wystawa stomatologiczna - wykłady dla lekarzy

 • 2008 - KRAKDENT Targi stomatologiczne - wykłady dla lekarzy

 • 2011 - przygotowanie przypadku klinicznego z zastosowaniem materiału FILTEK Z550 dla firmy 3M ESPE

Swoje zainteresowania zawodowe rozwijam w zakresie profilaktyki oraz stomatologii estetycznej, stale uczestnicząc w licznych szkoleniach praktycznych i konferencjach.

 

 


1333991

lek. stom. Dariusz Świerkosz

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej

 

Swoje zainteresowania skupiam głównie na endodoncji mikroskopowej i protetyce, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach praktycznych i konferencjach.

 

 

 


1333991

higienistka stomatologiczna Sylwia Bernacka


Dyplomowana pielęgniarka i instrumentariuszka z długoletnim stażem na bloku operacyjnym. Na stanowisku asystenki stomatologicznej w gabinecie DUODENT od 2003 roku. Stale podnosi swoje kwalfikacje, uczestnicząc w kursach teoretycznych i praktycznych.

 

 

 


1333991

higienistka stomatologiczna Magdalena Stein


Swoje zainteresowania zawodowe skupia głównie na wykonywaniu procedur związanych z profilaktyką i higieną jamy ustnej. Podnosi swoje kwalfikacje na licznych kursach teoretycznych i praktycznych.

 

 

 


1333991

higienistka stomatologiczna Bernadeta Lasak


Dzięki zbieżności predyspozycji i zainteresowań ma możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ponadto udział w szkoleniach zapewnia dostęp do aktualnej i fachowej wiedzy.